Felhasználói feltételek

Bevezető

Kérjük figyelmesen olvassa el ezeket a használati feltételeket, amelyek a jelen oldal látogatóira vonatkoznak. Amennyiben folytatja a honlap használatát, azt jelenti, hogy elfogadta a fenti cím alatti szövegből eredő feltételeket.

A honlap használatának általános feltételei

Ezek az általános feltételek rendezik a Termometal K.f.t. Ada (a továbbiakban: TM) honlapjának, bármely felhasználó részéről történő használatát.
A TM honlapjának látogatásával minden felhasználó köteles tiszteletben tartani ezeket az általános feltételeket, és elfogadja, hogy annak rendelkezései rá is vonatkoznak.
A TM fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy kibővítse a saját honlapjának használatáról szóló általános feltételeket - a Szerb Köztársaság hatályos jogszabályaival és a saját üzleti szükségleteivel összhangban. Az általános szabályok minden módosítása a TM-et is, és minden felhasználót kötelez: a TM honlapján történő közzétételének napjától.

A honlap használatának korlátozásai és a felhasználók felelőssége

A felhasználó köteles a TM honlapját a Szerb Köztársaság hatályos jogszabályaival és a jó üzleti szokásokkal összhangban használni.
A TM honlapján közzétett dokumentumokat, adatokat és információkat tilos reprodukálni, továbbadni vagy bármilyen más módon kereskedelmi célokra felhasználni, illetve: tilos a nyilvános bemutatása, közzététele, átadása, módosítása, átadásában vagy értékesítésében való részvétel, továbbadása, másolása, továbbítása és a honlap tartalmának vagy annak egy részének minden nemű felhasználása a TM előzetes írásbeli engedélye nélkül.
A TM honlapja tartalmának használatával a felhasználó vállalja a honlap használatából eredő kockázatokat és vállalja, hogy annak tartalmát kizárólag saját részre és saját felelősségére használja, és mindezt a TM szerzői és egyéb törvényes jogainak tiszteletben tartása mellett.
A TM nem felel a honlap bármilyen műszaki, jogi, adminisztratív, kommerciális és/vagy egyéb okból történő meghibásodásából esetlegesen eredő következményekért (pl. kártérítés: materiális vagy immateriális vagy nyereségvesztés stb.), ugyanakkor nem viseli a költségeket, amelyek a felhasználóknak a számítástechnikai eszközök és a telekommunikációs rendszerek használatából erednek, amelyekkel elérik a TM honlapját.
A portál teljes mértékben visszautasít mindennemű felelősséget, amely bármilyen módon fennállhat annak használata során, vagy bármi módon kapcsolatban van ennek a honlapnak a felhasználó általi használatával, ill. a felhasználó bármely tevékenységével - a honlap tartalmának használatával vagy az azzal történő visszaéléssel, vagy bármilyen közvetlen, közvetett, véletlen, járulékos vagy más egyéb kárért adat,- vagy nyereségvesztés miatt, amelyek a honlap használatából, vagy annak működéséből erednek, vagy bármi módon kapcsolatba hozható vele, és amely a felhasználónál vagy bármely harmadik (a felhasználóval üzleti kapcsolatban álló) személynél fennállhat a jelen honlapon lévő tartalom felhasználásával vagy azzal történő visszaélésekkel kapcsolatban.
Az említett szabályt, az adott területre vonatkozó hatályos jogszabály által előírt, legnagyobb mértékben alkalmazzuk.
A jelen honlap dokumentumokat, adatokat, információkat, felvételeket, képeket is, valamint más honlapokhoz kapcsolatokat (linkeket) tartalmaz, amelyeket harmadik személyek hoztak létre, és amelyeket, amikor csak lehet meg fogunk jelölni. A felsorolt dokumentumok, adatok, információk vagy más honlapok felett a portál egyáltalán nem végez felügyeletet, ezért elutasít minden felelősséget, beleértve ezeket, de nem korlátozódva a harmadik személyek által létrehozott honlapok tartalmához való hozzáférhetőségére, azok pontosságára és teljességére.
A TM fenntartja a jogot, hogy bármikor és/vagy bármilyen okból ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa vagy megszüntesse ezt a honlapot vagy a honlap által nyújtott szolgáltatást a felhasználók értesítésével vagy anélkül. Ez okból a TM semmilyen jogalapon nem felel egyik felhasználónak sem a honlapján foganatosított változtatásokért vagy egyéb beavatkozásokért.
A TM figyelmesen készíti elő a honlapján megjelentetett információkat, de figyelmezteti a honlap felhasználóit, hogy minden információ tájékoztató jellegű, ezért a TM nem garantál azok pontosságáért és teljességéért. A TM, vagy bármely más jogi,- vagy természetes személy, akik részt vettek a honlap elkészítésében és karbantartásában, egyetlen esetben sem felelnek a kárért vagy kellemetlenségért, amely a honlap létezéséből, a honlapon megjelentetett információkból, vagy a honlapon megjelentetett információk felhasználásának lehetetlenségéből erednének, illetve a tartalmukban lévő hibákért és hiányosságokért. A honlap tartalmát képező vagy közzétett információk, szoftverek, termékek és szolgáltatások, képek és felvételek, pontatlanságokat vagy gépelési hibákat tartalmazhatnak, és nem szolgálnak személyes, jogi vagy pénzügyi döntések alapjául. A TM honlapja semmilyen esetben nem felel a közvetlen, közvetett, véletlen, járulékos vagy valamely más kárért beleértve, korlátozások nélkül, a honlap vagy annak használatából vagy működéséből eredő, vagy azzal bármilyen módon kapcsolatba hozható adat vagy nyereségvesztést.
Az említett szabályt, a fent említett törvény által előírt, legnagyobb mértékben alkalmazzuk.

Személyi adatok védelme

A TM tiszteletben tartja a honlap felhasználóinak személyi adatai védelmét és ezzel kapcsolatban betartja a személyi adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseit. A felhasználó adatait, amelyekhez a TM a honlapján keresztül, illetve a felhasználó egyéb adatait a TM nem adja ki, illetve nem továbbítja harmadik személynek kivéve, ha ezekkel a lépésekkel nem sérti a törvényes előírásokat, vagy ha azt valamelyik hatályos előírás kifejezetten nem írja elő.
A TM, az előző bekezdésben megnevezett törvénnyel összhangban összegyűjtheti a felhasználók bizonyos adatait - amelyekhez a TM honlapjának használatával jutott (kizárólag az internet szolgáltató adatai). Ezeket az adatokat a TM kizárólag a saját tartalmának javítására és frissítésére használja.
A TM kötelezi magát, hogy biztosítsa a honlapját használók személyes adatainak védelmét, kivéve, ha a felhasználó súlyosan megsérti ezeket a felhasználói feltételeket vagy a felhasználók törvényellenes cselekedetei esetén.
Az előzőekben megállapítottakkal összhangban, a TM kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja a honlapját használók anonimitását és magánéletét, a felhasználók személyes adatainak elkérésének lehetősége mellett, úgy mint a neve, lakcíme, telefonszáma vagy villámpostája - amennyiben ezeket a felhasználó önként a TM honlapjának rendelkezésére bocsájtja. A TM kötelezi magát, hogy ezeket az adatokat kizárólag a felhasználó kifejezett beleegyezésével teszi elérhetővé harmadik fél számára.
A TM nem vállal felelősséget a felhasználók személyes adatainak pontosságáért és érvényességéért.

A honlap törvényellenes vagy tiltott használata

A TM honlapja használatának feltétele az Ön biztosítéka, hogy nem fogja az említett honlapot a szabályokban és feltételekben leírt törvényellenes vagy tiltott célokra felhasználni. Tilos ezeket az oldalakat oly módon használni, amivel az oldalt megsértenék vagy ellehetetlenítenék, túlterhelnék és károsítanák, illetve amivel gátolná a többi felhasználót az oldal használatában. Tilos anyagokat vagy információkat letölteni vagy megkísérelni letölteni erről a honlapról oly módon, ahogy az nincs lehetővé téve vagy felkínálva.

A hozzáférés megszakítása vagy korlátozása

A TM megtartja azt a mérlegelési jogkörét, hogy a felhasználót megakadályozza a honlaphoz és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokhoz vagy bármely részéhez való hozzáféréshez, bármikor és előzetes értesítés nélkül, amennyiben ezeket a lépéseket a felhasználó törvényellenes tevékenysége indokolja.

Tulajdonjogi nyilatkozat

A Termometal K.f.t. Ada honlapja az összes összetevőjével és tartalmával a Termometal K.f.t. Ada kizárólagos tulajdonában van, ezért tilos annak mindennemű eltulajdonítása, másolása, tartalmának részleges letöltése ennek a társaságnak az írásos beleegyezése nélkül, kivéve a fent meghatározott esetekben.

Külön megjegyzés a web áruház használatával kapcsolatban.

A TM web áruház alkalmazásán keresztül történő rendelés esetére, értesítjük tisztelt Vevőinket, hogy a TM a szállítást csak a Szerb Köztársaság területén lévő címekre biztosítja futárszolgálatokon keresztül, amelyekkel szerződéses jogviszonyban áll.

 • Egyedi alkatrészek, szerszámok és szerelvények gyártási részlege

 • Industrijska ulica 12
  24430 ADA Vajdaság, Szerbia
 • +381 24 854 455
  +381 24 853 375 (fax)
 • info@termometal-ada.com

 • Mezőgazdasági gépek és pótalkatrészek gyártása

 • 29. Novembar br. 13
  24430 ADA Vajdaság, Szerbia
 • +381 24 853 030
  +381 24 853 375 (fax)
  +381 24 852 298 (fax)
 • prodaja@termometal-ada.com