Oktatás

Képzések

Tekintettel arra, hogy az autóipari fejlesztési ágazat magas szintű technikai és technológiai fejlettséget, pontosságot, gyorsaságot és magas minőséget követel, elengedhetetlen, hogy a Termometal k.f.t. Ada ezen elvárásoknak megfelelő humánerőforrással rendelkezzen. Ennek tudatában a vállalat nagy hangsúlyt fektet munkatársainak továbbképzésére, szakosítására, valamint átképzésére.

Továbbképzés, szakosítás

A vállalat állandó fejlődése megköveteli a humánerőforrás folyamatos képzését, fejlesztését, ismereteinek bővítését és a látókörének szélesítését. Ezzel a követelménnyel összhangban a Termometal k.f.t. Ada vállalat munkatársai vállalaton belül és kívül szervezett szak- és továbbképzéseken vehetnek részt, melyek során a dolgozók a minőségesebb és hatékonyabb munkavégzéshez szükséges ismereteket sajátíthatnak el.

Átképzés

A Termometal k.f.t. Ada szervezésében azok számára nyitott az átképzési lehetőség, akik szeretnének a vállalatban dolgozni, viszont nincs a végzettségüknek megfelelő betöltendő szabad munkahely, ugyanakkor nyitottak és kellő mértékben ambiciózusak és motiváltak ahhoz, hogy elsajátítsanak egy új szakmát. Az első átképzési program a Termometal k.f.t. Ada keretein belül 2014-ben indult és azóta is igen népszerű. Az átképzési kurzus gyakorlati és elméleti oktatásból áll. A dolgozók amellett, hogy a vállalat munkatársaként gyakorlatban kezdik elsajátítani a szükséges tudást, adott óraszámú elméleti képzésen kötelesek részt venni. Az átképzés tesztírással végződik, amelyen a megfelelő szintű tudás bizonyítása által a résztvevő lehetőséget kap arra, hogy a cégünk állandó munkatársává váljon.


Duális képzés

A Termometal k.f.t. Ada vállalat egyre növekvő munkaerő igénye, továbbá az a tény, hogy az autóipari fejlesztői ágazat speciális tudást és képzettséget igényel, ugyanakkor a munkaerő piac minimális esetben kínál olyan humánerőforrást, mely átképzés vagy továbbképzés nélkül képes a szükséges technika- és technológia által megkívánt szinten teljesíteni, szükségessé tette a Termometal k.f.t. Ada számára, hogy megoldást találjon a dolgozók utánpótlásának kérdésére. Így a vállalat 2005-ben CNC operatőrök és programozók képzését, illetve továbbképzését kezdte meg az adai Műszaki Középiskolával együttműködve, felismerve azt, hogy azok a kompetenciák, amelyek az eredményes munkavégzéshez szükségesek, nem alakíthatók ki pusztán az iskolapadban a formális intézményi oktatás keretei között, a gyakorlati tudás csak a tényleges helyszínen szerezhető meg. Ezáltal született meg a duális oktatásban való részvétel igénye a Termometal k.f.t. Ada részéről, tudva azt, hogy a vállalat sikeressége többek között az emberi erőforrás minőségének függvénye.

A gyakorlati képzés során a tanulók mentoruk segítségével nem csupán megismerkednek a gyártás elméleti részével, a gépekkel, az eszközökkel, az alkalmazott technikával és technológiával, hanem tényleges és megalapozott szaktudást is szereznek. A duális oktatásban résztvevő diákok megfelelő alapképzettség birtokában a továbbfejlődés lehetőségével tudják végezni a mindennapi feladataikat és a képzés során olyan szakmai ismeretek birtokába jutnak, melyek összhangban vannak a Termometal k.f.t. Ada elvárásaival. A duális képzés további előnye, hogy a vállalatban eltöltött tanulói időszakban a diákok megismerik a vállalati kultúrát, a szabályokat, előírásokat, beilleszkednek a munkakörnyezetbe. Azok a tanulók, akik megfelelnek az elvárásoknak és teljesítik a követelményeket, lehetőséget kapnak a Termometal k.f.t. Ada-ban az állandó munkaviszony létesítésére.

A duális oktatásban részt venni kívánó diákoknak megfelelő tudással kell rendelkezniük egyes tantárgyakból, úgy mint: matematika, informatika, szakmai tantárgyak. Továbbá bizonyos kompetenciákkal kell rendelkezniük: tanulékonyság, alkalmazkodóképesség, motiváltság, kitartás, felelősségvállalás, csapatjátékosság, problémamegoldó képesség, stressz tűrő képesség, tisztelettudás, kreativitás, lojalitás.

 • Egyedi alkatrészek, szerszámok és szerelvények gyártási részlege

 • Industrijska ulica 12
  24430 ADA Vajdaság, Szerbia
 • +381 24 854 455
  +381 24 853 375 (fax)
 • info@termometal-ada.com

 • Mezőgazdasági gépek és pótalkatrészek gyártása

 • Doša Andraša 39A
  24430 ADA Vajdaság, Szerbia
 • +381 24 853 030
  +381 24 853 375 (fax)
  +381 24 852 298 (fax)
 • prodaja@termometal-ada.com