O nama

Preduzeće „Termometal“ d.o.o. Ada ima više od 30 godina iskustva u mašinskoj obradi. Počeo je sa radom 1986. godine, kao zanatska radnja za termičku obradu. Zahvaljujući dinamičnom razvoju, ubrzo je iz zanatske radnje prerastao u preduzeće i počeo je sa proširivanjem svoje delatnosti. U 1992. godini, pored termičke obrade, pokrenuo je sopstveni program mašinske obrade, a 1994. godine je počeo sa proizvodnjom rezervnih delova, sklopova za prenos snage i reduktora za kamione slovenačke proizvodnje. Od 1996. godine preduzeće „Termometal“ d.o.o. Ada je počeo sa proizvodnjom rezervnih delova, a kasnije i kompletnih priključnih poljoprivrednih mašina, koji program je i do dan danas zadržao.

Zahvaljujući uspešnom poslovanju i prepoznavanju činjenice, da je nephodno stalno modernizovanje mašinskog parka i opreme, osnovu za razvoj „Termometal“ d.o.o. Ada-a od 2002. godine predstavlja proizvodnja rezervnih delova, komponenata i sklopova za potrebe istraživačkih i razvojnih centara automobilske industrije. Od 2014. godine je dalje proširivao svoj proizvodni program sa proizvodnjom specijalnih alata, proizvodnjom kalupa za livenje obojenih metala, od kojih je naglasak na kalupima za livenje aluminijuma.

Ove delatnosti su rezultirale kontinuiranim tehničko-tehnološkim razvojem i kontinuiranim proširivanjem proizvodnog spektra. Pošto proizvodni program zahteva visokokvalifikovanu radnu snagu, preduzeće redovno omogućava svojim zaposlenima prekvalifikaciju, odnosno usavršavanje.

Jedan od osnovnih načela preduzeća „Termometal“ d.o.o. Ada je negovanje dobrih poslovnih odnosa sa poslovnim partnerima, kontinuirano prepoznavanje njihovih zahteva i potreba, praćenje istih i prilagođavanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Preduzeće „Termometal“ je u stanju da se stalno obnavlja i širi, kao i da stalno povećava stepen složenosti svojih proizvoda i dimenzije obrade.

 • Proizvodnja specijalnih delova, alata i konstrukcije

 • Industrijska ulica 12
  24430 ADA Vojvodina, Srbija
 • +381 24 854 455
  +381 24 853 375 (fax)
 • info@termometal-ada.com

 • Proizvodnja i promet poljoprivredne mehanizacije i rezervnih delova

 • Doša Andraša 39A
  24430 ADA Vojvodina, Srbija
 • +381 24 853 030
  +381 24 853 375 (fax)
  +381 24 852 298 (fax)
 • prodaja@termometal-ada.com